Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021
Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021
Thời gian: 08:00, Ngày 15/05/2021
Địa điểm: Online, sinh viên liên hệ GVHD để lấy link phòng họp tham gia
Chuẩn bị: Laptop, Slides, Demo ứng dụng thực hiện

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ Thông tin
(028)7101 2388 - vpt.luan@hutech.edu.vn

 
14591594