THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 20-21

Do tình hình dịch Covid19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp và thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
Thời hạn nộp báo cáo từ 12/07/2021 - 16/07/2021
Thời gian tổ chức hội đồng chấm: 19/07/2021 - 28/07/2021


Đối với một số sinh viên thuộc diện khó khăn do ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch covid19 tại một số công ty đã có phản hồi về văn phòng khoa sẽ nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp theo thời gian sau:
Thời hạn nộp báo cáo từ 09/08/2021 - 13/08/2021
Thời gian tổ chức hội đồng chấm: 16/08/2021 - 25/08/2021


Lưu ý:
Sinh viên cung cấp minh chứng cụ thể, rõ ràng về việc ảnh hưởng do dịch covid 19 đến việc thực tập tại công ty cho GVHD và tại biểu mẫu. GVHD là người duyệt và cho phép gia hạn nộp
Lưu ý việc gia hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xét tốt nghiệp sinh viên (do dời 1 tháng) nên sinh viên lưu ý để xem xét việc gia hạn phù hợp.
Sinh viên thực hiện điền đầy đủ thông tin tại biểu mẫu: https://forms.gle/ZYKSLVJXMaYG4hGw5 để được xem xét gia hạn.
Thời gian tiếp nhận gia hạn đến hết 20:00 ngày 30/07/2021

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
Phòng E1-01.02 trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH - Khu Công nghệ cao Tp.HCM
(028) 7101 2388 - hutech.edu.vn/khoacntt
 

14591951