THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021
 
Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch đồ án có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ thông tin ban hành thông báo (thay thế cho các thông báo trước) về việc thực hiện kế hoạch nộp báo cáo và đánh giá kết quả đồ án tổng hợp / đồ án chuyên ngành / đồ án cơ sở theo hình thức trực tuyến như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên thực đồ án tổng hợp/ đồ án chuyên ngành/ đồ án cơ sở tại học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, ngành CNTT/ATTT thuộc Khoa CNTT
 
2. Nộp báo cáo và tổ chức đánh giá kết quả:
 • Thời gian nộp báo cáo: Từ 12/07/2021 - 16/07/2021
 • Hình thức nộp báo cáo: Trực tuyến (qua cổng E-Learning và và trực tuyến cho GVHD)
 • Tổ chức hội đồng chấm:
  • Thời gian: 19/07/2021 - 28/07/2021
  • Hình thức: Trực tuyến (GVHD sẽ thông báo chi tiết)
3. Qui định thực hiện xác nhận trực tuyến các mẫu biểu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp và chấm trực tuyến:  
 • Báo cáo đồ án (được tập hợp thành 1 file .pdf) thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Website Khoa CNTT.
 • Báo cáo phải được thông qua GVHD góp ý, phê duyệt trực tuyến trước khi nộp.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh phải làm việc tại nhà / tại các khu cách ly/ thực hiện giãn cách xã hội/… nên những trường hợp khó khăn không thực hiện được việc ký tên trên các biểu mẫu, sinh viên trao đổi với GVHD thực hiện việc xác nhận, đánh giá trực tuyến (Phiếu nhật ký thực hiện đồ án; Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn) thì GVHD sẽ xác nhận trực tuyến.
 • Hội đồng chấm đồ án sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến gồm 03 giảng viên.
 • GVHD sẽ thông báo cho sinh viên lịch chấm và link trực tuyến.
 • Kết quả đánh giá gồm các cột điểm: Điểm giảng viên hướng dẫn, điểm của giảng viên tại hội đồng.
 • Điểm tổng kết hội đồng sẽ tổng kết và thông báo cho sinh viên tại buổi chấm, các trường hợp thắc mắc điểm trao đổi trực tiếp với GVHD và hội đồng.
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ giảng viên hướng dẫn hoặc văn phòng Khoa CNTT để được hỗ trợ.
14592131