THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA KHOA CNTT
 1. Thành tích của Khoa CNTT trong những năm gần đây
NămDanh hiệu thi đua/ Thành tích khen thưởngSố, ngày, tháng, ban hành QĐ
2017-2018Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND, TP.HCMQuyết định số 5096/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND, TP.HCM
Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp.HCM năm học 2017-2018Quyết định số 5095/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM
Chứng nhận “Đơn vị Đào tạo CNTT hàng đầu Việt Nam 2018” Giải thưởng Top ICT Việt Nam 2018Số: 37/KT-HTH, ngày 25/07/2018, của Chủ tịch Hội Tin hoc TP.HCM
2016-2017Danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của UBND Tp.HCMQuyết định số 3231/QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017, của Hiệu trưởng
Danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017Quyết định số 3185/QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017, của Hiệu trưởng
Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017Quyết định số 1928/QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017, của Hiệu trưởng
Bằng khen của Liên đoàn lao động Tp.HCMQuyết định số 3206/QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017, của Hiệu trưởng
2015-2016Giấy khen tập thể có nhiều công trình khoa học công bố Quốc tế trong năm học 2015-2016Quyết định số 3152/QĐ-ĐKC ngày 17/11/2016, của Hiệu trưởng
2013-2014Danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014Quyết định số 2890/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2015, của Hiệu trưởng
2012-2013Danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013Quyết định số 2890/QĐ-ĐKC ngày 10/10/2013, của Hiệu trưởng
Giấy khen tập thể GV ngành Toán - Khoa CNTT về thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn Quốc 2013Quyết định số 700/QĐ-ĐKC ngày 26/04/2013, của Hiệu trưởng
 
 

 
2. Một số Thành tích tiêu biểu của GV K.CNTT trong những năm gần đây
NămHọ tênDanh hiệu Số, ngày ban hành QĐ
2018
 
Võ Đình BảyGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2017-2018Số: 3579/QĐ-ĐKC, ngày 12 tháng 11 năm 2018, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải trong NCKH và các cuộc thi học thuật năm học 2016-2017Quyết định số 1019 /QĐ-ĐKC ngày 25/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016Quyết định số 3155 /QĐ-ĐKC ngày 18/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2014-2015Số: 2894/QĐ-ĐKC, ngày 18 tháng 11 năm 2015, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Cá nhân được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2015 Quyết định số 2888 /QĐ-ĐKC ngày 18/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015Quyết định số 2645 /QĐ-ĐKC ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2019Dương Thành PhếtBằng khen Công Đoàn Giáo dục Việt, Có thành tích xuất sắc trong cuộc Vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” giai đoạn 2008-2018Quyết định số 14/QĐ-VĐN ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Giấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD-ĐTQuyết định số 3231 /QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2016-2017Số: 3186/QĐ-ĐKC, ngày 16 tháng 11 năm 2017, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;Quyết định số 4615/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải trong NCKH và các cuộc thi học thuật năm học 2016-2017Quyết định số 1019 /QĐ-ĐKC ngày 25/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
Giấy khen “Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao Hội thi Tin học trẻ TP.HCM năm 2016Số 370 /GK-ĐKC ngày 25/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3439 /QĐ-ĐKC ngày 15/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Giấy khen “Huấn luyện sinh viên đạt thành tích cao Hội thi Giỏi nghề TP.HCM lần VIIISố 460 /GK-ĐKC ngày 25/05/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Giấy khen “Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao Hội thi Giỏi nghề TP.HCM lần VIIQuyết định số 1043/QĐ-ĐKC ngày 07/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Giấy khen “Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao Hội thi Giỏi nghề TP.HCM lần VIISố 64 /GK-ĐKC ngày 10/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Giấy khen “Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao Hội thi Giỏi nghề TP.HCM lần VISố 64 /GK-ĐKC ngày 13/04/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Nguyễn Hà GiangGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD-ĐTQuyết định số 3231 /QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
 Cá nhân hoàn thành chương trình học NCSQuyết định số 3187 /QĐ-ĐKC ngày 16/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015Quyết định số 2645 /QĐ-ĐKC ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Nguyễn Đình ÁnhGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016Quyết định số 3151 /QĐ-ĐKC ngày 17/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Văn Thiên HoàngGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải trong NCKH và các cuộc thi học thuật năm học 2016-2017Quyết định số 1019 /QĐ-ĐKC ngày 25/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Cá nhân được nhận học vị Tiến sĩ năm 2016Quyết định số 3147 /QĐ-ĐKC ngày 17/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014Quyết định số 3110/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Cá nhân xuất sắc năm học 2013-2014Quyết định số 3151/QĐ-ĐKC ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014Quyết định số 2501/QĐ-ĐKC ngày 30/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Giấy khen Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic TH sinh viên 2013Quyết định số 1058/QĐ-ĐKC ngày 24/04/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Hồ Đắc NghĩaGiấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2017-2018Số: 3579/QĐ-ĐKC, ngày 12 tháng 11 năm 2018, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Võ Hoàng KhangChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2014-2015Số: 2894/QĐ-ĐKC, ngày 18 tháng 11 năm 2015, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015Quyết định số 2645 /QĐ-ĐKC ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2013-2014 của Bộ GD-ĐT và của UBND Tp.HCMQuyết định số 3139/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Nguyễn Thị Thanh ThảoChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015Quyết định số 2645 /QĐ-ĐKC ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Văn Thị Thiên TrangGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015Quyết định số 2645 /QĐ-ĐKC ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Lê Thị Ngọc ThơGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Hàn Minh ChâuGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Dương Minh ChiếnGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải trong NCKH và các cuộc thi học thuật năm học 2016-2017Quyết định số 1019 /QĐ-ĐKC ngày 25/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Bùi Mạnh ToànGiấy khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp Bộ/Thành năm học 2017-2018Số: 3616/QĐ-ĐKC, ngày 15 tháng 11 năm 2018. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Nguyễn Thúy LoanKỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”Quyết định số 2889 /QĐ-ĐKC ngày 18/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015Quyết định số 2645 /QĐ-ĐKC ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2015Văn Như Bích BCó nhiều thành tích, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị nhân kỷ niệm 20 năm thành lập TrườngQuyết định số 918/QĐ-ĐKC ngày 17/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Nguyễn Cao TríCá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014Quyết định số 3110/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014Quyết định số 2501/QĐ-ĐKC ngày 30/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Hứa Thị Phượng VânChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2016Nguyễn Thị ThủyChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016Quyết định số 3285 /QĐ-ĐKC ngày 01/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2018Nguyễn Hoàng TiếnChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018Quyết định số 3085 /QĐ-ĐKC ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2017Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017Quyết định số 3266 /QĐ-ĐKC ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Lê Mạnh HảiChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014Quyết định số 2501/QĐ-ĐKC ngày 30/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Nguyễn Văn MùiChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014Quyết định số 2501/QĐ-ĐKC ngày 30/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
2014Nguyễn Thị Thanh VinhChiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014Quyết định số 2501/QĐ-ĐKC ngày 30/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
 
 

 
3.  Thành tích hoạt động NCKH, cuộc thi học thuật của SV Khoa CNTT từ 2013 đến năm 2018
Hoạt động nghiên cứu2013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018
Số giải thưởng Cấp Quốc tế 00 1 Giải Nhất
Số giải thưởng Cấp Bộ/Quốc gia2 Giải KK1 Giải nhì
2 Giải KK
01 Giải Nhì2 Giải KK2 Giải Ba
7 Giải KK
Số giải thưởng Cấp Tỉnh/Thành1 Giải ba   1 Giải ba
2 Giải KK
Số giải thưởng Liên trường Cấp Trường/ Cấp trường1 Giải nhất
1 Giải KK
 1 Giải nhất
1 Giải nhì
1 Giải ba
3 Giải KK
3 Giải nhất
4 Giải nhì
4 Giải ba
11 Giải KK
9 Giải nhất
9 Giải nhì
10 giải ba
31 Giải KK
 

4.  Một số Công trình NCKH tiêu biểu của SV K.CNTT trong những năm gần đây-----------------
STTTÊN GIẢI THƯỞNG/ CUỘC THITÊN TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢGiải thưởng cấpGIẢI THƯỞNGNăm học
 1.  
Ý tưởng khởi nghiệp trẻ quốc tế (2017 Korea - Vietnam Global Youth Entrepreneurship FestivalHUỲNH VŨ HOÀI NHÂNQuốc tếGiải Nhất  2017-2018
 1.  
Ý tưởng khởi nghiệp trẻ quốc tế (2017 Korea - Vietnam Global Youth Entrepreneurship FestivalNGUYỄN ĐỨC TOÀNQuốc tế
 1.  
Olympic tin học 2017 - Khối thi lập trình ACM-ICPC - Khu vực phía NamHUỲNH HUY TUẤNQuốc giaGiải KK2017-2018
 1.  
Olympic tin học 2017 - Khối thi lập trình ACM-ICPC - Khu vực phía NamLÊ THÀNH LUÂNQuốc gia
 1.  
Olympic tin học 2017 - Khối thi lập trình ACM-ICPC - Khu vực phía NamNGUYỄN THÀNH LONGQuốc gia
 1.  
Olympic tin học 2017 - Khối thi lập trình Cao đẳng NGUYỄN THÀNH ĐẠTQuốc gia
 1.  
Olympic tin học 2017 - Khối thi lập trình chuyên tin Đại học LÊ THÀNH LUÂNQuốc giaGiải Ba
 1.  
Olympic tin học 2017 - Khối thi lập trình Đại học HUỲNH HUY TUẤNQuốc giaGiải KK
 1.  
Olympic tin học 2017-Khối thi phần mềm nguồn mởĐỖ TRẦN MINH NHẬTQuốc giaGiải Ba
 1.  
Olympic tin học 2017-Khối thi phần mềm nguồn mởLÊ DUY KHÁNHQuốc gia
 1.  
Olympic tin học 2017-Khối thi phần mềm nguồn mởNGUYỄN ĐỨC TOÀNQuốc gia
 1.  
Lập trình Makerthon 2017TRẦN HỒNG QUÂNCấp ThànhBa 
2017 -2018
 1.  
Lập trình Makerthon 2017TRỊNH ANH HOÀNGCấp Thành
 1.  
Lập trình Makerthon 2017HOÀNG QUỐC THỊNHCấp Thành
 1.  
Lập trình Makerthon 2017ĐỖ TRẦN MINH NHẬTCấp ThànhKK
 1.  
Lập trình Makerthon 2017LÂM MINH THUẬNCấp Thành
 1.  
Lập trình Makerthon 2017LÊ NGUYỄN MINH TÂNCấp Thành
 1.  
Lập trình Makerthon 2017LÂM THÀNH LONGCấp ThànhKK
 1.  
Lập trình Makerthon 2017LÊ DUY KHÁNHCấp Thành
 1.  
Lập trình Makerthon 2017NGUYỄN ĐỨC TOÀNCấp Thành
 1.  
Lập trình Makerthon 2017NGUYỄN THẾ THOẠICấp Thành
 1.  
Ý Tưởng sáng tạo Du LịchTRƯƠNG HOÀNG THIỆNLiên trườngKK
 1.  
Ý Tưởng sáng tạo Du LịchLÂM THÀNH LONGLiên trường
 1.  
Ý Tưởng sáng tạo Du LịchLÊ DUY KHÁNHLiên trường
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamĐẶNG HÙNG KIỆTQuốc giaGiải KK2017 -2018
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamHỒ NHƯ HẢO
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamLÊ QUYẾT CHIẾN
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamLÊ THÀNH PHÚC
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamNGUYỄN DUY TÍNHQuốc giaGiải KK
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamNGUYỄN HOÀNG DUY
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamNGUYỄN THÀNH LONG
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamTRẦN ANH HÀO
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamTRẦN GIA HUYQuốc giaGiải KK
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamTRIỆU TUẤN TÚ
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamTRƯƠNG PHÚ TRƯỜNG
 1.  
Sinh viên với an toàn thông tin 2017, Khu vực phía NamUÔNG ĐÌNH VỮNG
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinĐOÀN LÊ THANH NHÂN Cấp liên trườngGiải Nhất Bảng A 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 -2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinĐOÀN NGỌC THIỆNCấp liên trườngGiải Nhất Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinLÊ THÀNH PHÚCCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinTRẦN CẨM TÚCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinTRƯƠNG VĂN TRƯỜNGCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN ĐÌNH MINH TRÍCấp liên trườngGiải Nhì Bảng A
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinKHIẾU THÀNH ĐẠTCấp liên trườngGiải Nhì Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN MẠNH DŨNGCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN QUANG NHÂNCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinTRẦN ĐÌNH PHƯƠNGCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinMAI GIA HUYCấp liên trườngGiải Ba Bảng A
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinLÊ QUYẾT CHIẾNCấp liên trườngGiải Ba Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN ĐỨC THY TUẤNCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN DUY TÍNHCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN MINH TIẾNCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinPHẠM THỊ HOACấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinTRẦN ANH HÀOCấp liên trườngGiải Ba Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinTRẦN THÀNH CÔNGCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinUÔNG ĐÌNH VỮNGCấp liên trường
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinDƯƠNG ANH KHACấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN HOÀNG DUYCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN CÔNG TOẠICấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinNGUYỄN VĂN THẮNGCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinPHAN NGUYỄN MẠNH HOÀNGCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Hội thi Mạng máy tính và An toàn thông tinPHAN THỊ THANH NGÂNCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETĐOÀN XUÂN TRƯỜNGCấp liên trườngGiải KK Bảng A 2017 -2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETHUỲNH HUY TUẤNCấp liên trườngGiải Nhì Bảng A
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETHUỲNH HUY TUẤNCấp liên trườngGiải Nhì Bảng B
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETLÂM THÀNH LONGCấp liên trườngGiải Nhất Bảng C
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETLẦU SẸC DẦNCấp liên trường
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETLÊ DUY KHÁNHCấp liên trườngGiải Nhì Bảng C
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETLÊ HUỲNH MINH TINHCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETNGUYỄN HỮU THIÊNCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETNGUYỄN NHỰT TIẾNCấp liên trườngGiải Nhất Bảng A
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETNGUYỄN THÀNH LONGCấp liên trườngGiải Nhì Bảng B
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETNGUYỄN XUÂN HÀOCấp liên trườngGiải Ba Bảng A
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETPHẠM QUỐC QUÂNCấp liên trườngGiải Nhất Bảng C
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETPHAN THỊ THANH NGÂNCấp liên trườngGiải Nhì Bảng B
 1.  
Olympic Tin Học HUTECH – FJINETTRẦN QUẢNG PHICấp liên trườngGiải Nhất Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechBÙI HỒNG LÂNCấp liên trườngGiải KK Bảng B 
 
 
 
 
2017 -2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechBÙI HUY HOÀNGCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechBÙI THANH MYCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechBÙI TIẾN THUẬNCấp liên trườngGiải nhì Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐẶNG HOÀNG QUÂNCấp liên trườngGiải KK Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐẶNG TRẦN GIA BẢOCấp liên trườngGiải Ba
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐẶNG TRẦN GIA BẢOCấp liên trườngGiải ba Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐẬU PHI HOÀNGCấp liên trườngGiải nhì Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐOÀN TIẾN NAM ANHCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐOÀN VĂN ĐẢMCấp liên trườngGiải Ba
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechĐOÀN VĂN ĐẢMCấp liên trườngGiải ba Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechDƯƠNG TRUNG NGHĨACấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechHOÀNG QUỐC THỊNHCấp liên trườngKK
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechHỒ TRUNG HẢICấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechHOÀNG QUỐC THỊNHCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechHUỲNH TUẤN THANHCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÂM MINH LỢICấp liên trườngGiải Ba
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÂM MINH LỢICấp liên trườngGiải ba Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÂM THÀNH LONGCấp liên trườngKK
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÊ DUY KHÁNHCấp liên trườngGiải KK Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÊ DUY KHÁNHCấp liên trườngGiải nhì Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÊ MINH THẢOCấp liên trườngGiải nhất Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechLÊ THÀNH PHÚC Cấp liên trườngGiải ba Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN CAO ANH TUẤNCấp liên trườngGiải KK Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN CAO KHẢ DUYÊN Cấp liên trườngGiai KK Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐÌNH NHICấp liên trườngGiải KK Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐÌNH THUẬNCấp liên trườngKK
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐÌNH THUẬNCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐỨC TOÀNCấp liên trườngGiải ba bảng lập trình Smartphone
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐỨC TOÀNCấp liên trườngGiải ba bảng lập trình Mã Nguồn Mở
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐỨC TOÀNCấp liên trườngGiải ba Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN ĐỨC TOÀNCấp liên trườngGiải ba Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN HOÀNG DUYCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN HUỲNH MINH TÚCấp liên trườngGiải nhì Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN LÊ ANH KHOACấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN NHẬT TÂNCấp liên trườngGiải nhất Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN THANH TÀICấp liên trườngGiải nhì Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN THẾ THOẠICấp liên trườngGiải ba bảng lập trình Smartphone
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN THẾ THOẠICấp liên trườngGiải KK bảng lập trình Smartphone
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN THẾ THOẠICấp liên trườngGiải ba Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN THẾ THOẠICấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN TRỌNG KHẢICấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN TÙNG LÂMCấp liên trườngGiải nhì Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN VĂN THUẬNCấp liên trườngGiải nhất Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN VĂN TÚCấp liên trườngGiải KK bảng lập trình Smartphone
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechNGUYỄN VĂN TÚCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechPHẠM ĐỖ HOÀNG SANG Cấp liên trườngGiải KK Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechPHAN VĨNH PHÚCấp liên trườngKK
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechPHAN VĨNH PHÚCấp liên trườngGiải KK Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN ANH DUYCấp liên trườngGiải nhất Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN ĐỨC ANHCấp liên trườngGiải ba bảng lập trình Smartphone
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN ĐỨC ANHCấp liên trườngGiải ba bảng lập trình Mã Nguồn Mở
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN ĐỨC ANHCấp liên trườngGiải ba Bảng B
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN ĐỨC ANHCấp liên trườngGiải ba Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN HỒNG QUÂNCấp liên trườngGiải KK Bảng D
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN HOÀNG TÙNGCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRẦN THỊ CẨM TIÊNCấp liên trườngGiải KK Bảng A
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRƯƠNG CÔNG MINHCấp liên trườngGiải nhì Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRƯƠNG TẤN SANGCấp liên trườngGiải nhất Bảng C
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT HutechTRƯƠNG VĂN TRƯỜNG Cấp liên trườngGiải ba Bảng A
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộTRẦN MINH CHIẾNCấp BộKhuyến khích2017-2018
 
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộPHẠM QUỐC QUÂNCấp Bộ
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộNGUYỄN THANH LONGCấp BộKhuyến khích2017-2018
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộĐỖ HOÀI NAMCấp Bộ
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộTÔ THÀNH DUYCấp BộKhuyến khích2016-2017
 
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộLÊ THÀNH LUÂNCấp BộKhuyến khích
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộNGUYỄN HOÀNG PHIẾUCấp Bộ
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộPHẠM HOÀNG PHƯƠNGCấp Bộ
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộBÙI MẠNH TOÀNCấp BộGiải nhì2015 - 2016
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp BộNGUYỄN VĂN THÀNHCấp Bộ
 1.  
Olympic Tin học HSVVN 2015TRẦN NHẬT DUYQuốc giaKhuyến khích2014-2015
 
 1.  
Olympic Tin học HSVVN 2015ĐỖ CAO THƯỢNG DƯƠNGQuốc giaKhuyến khích
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp TrườngBÙI MẠNH TOÀNCấp TrườngGiải Nhì
 
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp TrườngVÒNG TIỂU HÙNGCấp Trường
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp TrườngVŨ TUẤN ANHCấp Trường
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp TrườngNGUYỄN VĂN THÀNHCấp Trường
 1.  
Olympic Tin học HSVVN 2014ĐỖ CAO THƯƠNG DƯƠNGQuốc giaKhuyến khích2013-2014
 1.  
Olympic Tin học HSVVN 2014TRẦN ĐỨC NINHQuốc giaKhuyến khích2013-2014
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học EUREKATHÁI HỒ PHÚ HÀOCấp ThànhGiải Ba2013-2014
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp TrườngLÊ VĂN ĐỊNHCấp trườngGiải Nhất2013-2014
 1.  
Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp TrườngTHÁI HỒ PHÚ HÀOCấp trườngKhuyến Khích2013-2014
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di động”NGUYỄN HUY PHÚCCấp trườngGiải nhất2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngLÊ THANH HẢICấp trường2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngĐOÀN THU THỦYCấp trường2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngTRẦN VĨ  TOÀN
 
Cấp trườngGiải nhì2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngVÕ TRỌNG  NGHĨACấp trườngGiải ba2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngTRẦN TẤN  THÀNHCấp trường2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngTÔ THÀNH  DUY
 
Cấp trườngGiải KK2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngNGUYỄN VĂN THUẬNCấp trườngGiải KK2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngLÊ MINH  THẢOCấp trường2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngNGUYỄN THANH LONGCấp trườngGiải KK2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngHỒ TRUNG  HẢICấp trường2015-2016
 1.  
Hội thi “Sáng tạo Ứng dụng & Game trên nền tảng di độngBÙI HỒNG LÂNCấp trường2015-2016
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ATRẦN ANH DUYCấp trườngGiải nhất2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ALÊ THÀNH PHÚC Cấp trườngGiải nhì2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ATRƯƠNG VĂN TRƯỜNG Cấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ANGUYỄN HUỲNH MINH TÚCấp trườngGiải ba2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ANGUYỄN TÙNG LÂMCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng AĐẬU PHI HOÀNGCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng AHUỲNH TUẤN THANHCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ATRẦN HOÀNG TÙNGCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ABÙI THANH MYCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ATRẦN THỊ CẨM TIÊNCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ABÙI HUY HOÀNGCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ANGUYỄN HOÀNG DUYCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng ADƯƠNG TRUNG NGHĨACấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN VĂN THUẬNCấp trườngGiải nhất2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BLÊ MINH THẢOCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN THẾ THOẠICấp trườngGiải nhì2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN ĐỨC TOÀNCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BTRẦN ĐỨC ANHCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN TRỌNG KHẢICấp trườngGiải ba2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BĐOÀN TIẾN NAM ANHCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BBÙI HỒNG LÂNCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BHỒ TRUNG HẢICấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN LÊ ANH KHOACấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN THẾ THOẠICấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN VĂN TÚCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BHOÀNG QUỐC THỊNHCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BNGUYỄN ĐÌNH THUẬNCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng BPHAN VĨNH PHÚCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CNguyễn Nhật TânCấp trườngGiải nhất2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CTrương Tấn SangCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CBùi Tiến ThuậnCấp trườngGiải nhì2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CNguyễn Thanh TàiCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CTrương Công MinhCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CLâm Minh LợiCấp trườngGiải 32016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CĐoàn Văn ĐảmCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CĐặng Trần Gia BảoCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CNguyễn Cao Khả Duyên Cấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CPhạm Đỗ Hoàng Sang Cấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng CĐặng Hoàng QuânCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DLê Duy KhánhCấp trườngGiải nhì2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DNguyễn Đức ToànCấp trườngGiải ba2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DTrần Đức AnhCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DTrần Hồng QuânCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DNguyễn Cao Anh TuấnCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DNguyễn Đình NhiCấp trường2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DLê Duy KhánhCấp trườngGiải KK2016 – 2017
 1.  
Tìm kiếm tài năng CNTT 2017 – Bảng DLâm Thành LongCấp trường2016 – 2017
 
 
14577540