Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và Khóa luận TN khóa 2014 ĐH
THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
khóa 2014 đại học
 
Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khóa 2014 đại học. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đến dự buổi “hướng dẫn viết báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp” với thời gian cụ thể như sau :
STT LỚP THỜI GIAN NGÀY ĐỊA ĐIỂM
1
Tất cả sinh viên khóa 2014 ĐH ngành Kế toán
 
07g30 28/12/2017
(thứ 5)
P. A08.20
2
Tất cả sinh viên khóa 2014 ĐH ngành Tài chính – Ngân hàng

 
13g30 28/12/2017
(thứ 5)
P. A08.20
 
Vì tính chất quan trọng của buổi hướng dẫn đề nghị sinh viên các lớp tham dự đầy đủ theo quy định. Sinh viên download và xem kỹ tài liệu “Hướng dẫn thực tập  viết báo cáo  thực tập tốt nghiệp”,“Hướng dẫn viết báo cáo Khóa luận tốt nghiệp” (đối với sinh viên làm KLTN) tại website khoa -> Sinh viên -> Hướng dẫn.
  KT. TRƯỞNG KHOA
     P. TRƯỞNG KHOA
 
      (đã ký)
    
         ThS. Trà Thị Thảo
 
14582915