Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_đợt 1 (Có nộp đơn tại VPK)
- Sinh viên xem danh sách tại đây;
- Sinh viên xem kỹ danh sách GVHD và Thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đăng ký thực tập đợt 1.
 
14582927