TB về việc mở lớp học lại theo yêu cầu môn Phân tích Báo cáo Tài chính (khóa 10CKT..)

Theo như yêu cầu SV đăng lý mở lớp học lại môn Phân tích Báo cáo Tài chính (MM: 10752107). Nay khoa thông báo thời hạn đăng ký bắt đầu từ 31/10/2013, thời hạn đóng học phí từ 01/11/2013 đến hết ngày 08/11/2013. Sinh viên đăng ký tại PĐT và đóng học phí theo đúng thời hạn, mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.

0
×