Danh sách chia chuyên ngành khóa 12CKT

- Sinh viên khóa 12CKT xem kỹ danh sách chia chuyên ngành.

- Sinh viên không đăng ký chuyên ngành sẽ không có tên trong danh sách từ HK1- năm học 2014-2015.

- Sinh viên kiểm tra tên chuyên ngành đăng ký và lớp dự kiến. Sinh viên chưa đăng ký chuyên ngành nộp đơn gấp về VPK
từ ngày 17/02/2014 đến hết ngày 20/02/2014 (Sáng 7h30 -> 11h30, Chiều 13h30 -> 16h30).

- Chuyên ngành Kế toán ngân hàng không đủ sinh viên để mở lớp, nên phải làm đơn đăng ký chuyên ngành khác nộp lại cho VPK 17/02/2014 đến hết ngày 20/02/2014 (Sáng 7h30 -> 11h30, Chiều 13h30 -> 16h30).

- Sau ngày 20/02/2014 Khoa sẽ nộp danh sách chia chuyên ngành về Phòng Đào tạo. Do đó VPK sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

0
×