TB nhận hồ sơ thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên khoa 13 đại học được làm khoá luận

THÔNG BÁO

Theo kế hoạch tốt nghiệp của Khóa 13 Đại học, nay Khoa thông báo cho sinh viên làm KLTN Khóa 2013 Đại học về thời gian nhận hồ sơ TTTN tại VPK để gửi GVHD cụ thể như sau:
  • Thời gian: 8h00, ngày 13/03/2017 (thứ hai).
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa
  • Khoa sẽ cung cấp số điện thoại, địa chỉ email của GVHD khi sinh viên lên nhận hồ sơ để gửi GVHD.
Văn phòng Khoa.
14582882
×