TB V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017

THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ Năm học: 2016 2017
(Cho SV có tên trong danh sách nhận tài liệu)
 
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên đăng ký học hè (Có tên trong danh sách nhận tài liệu do Phòng Đào tạo cung cấp) kế hoạch nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
  • Thời gian nhận sách: Vào buổi học đầu tiên của môn học trong đợt học hè.
  • Địa điểm: Tại phòng học.
  • Quy trình nhận sách: Văn phòng Khoa căn cứ vào TKB học hè, cho sinh viên ký nhận và phát tài liệu tại lớp theo đúng  Danh sách sinh viên nhận tài liệu HK HÈ NH 2016 – 2017.
 
Trường hợp SV chưa nhận tài liệu vào buổi học đầu tiên, sẽ nhận trực tiếp tại Văn phòng khoa vào các buổi chiều trong tuần kế tiếp, hạn cuối thứ 3 ngày 25/07/2017 để Khoa tổng hợp báo cáo.
                        
                        
                   TRƯỞNG KHOA
14582960
×