Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018 24 Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018 26

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên “ONLINE” học kỳ 1
Năm học 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch đánh giá rèn luyện đạo đức HK1, năm học 2017 – 2018 (Căn cứ Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Quyết định số 2964/QĐ ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM). Nay Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng thông báo lịch đánh giá kết quả rèn luyện và một số lưu ý đến sinh viên và ban cán sự lớp, cụ thể như sau:
TTThời gianNội dung
1 18/12/2017 – 07/01/2018 Sinh viên tự đánh giá
Lưu ý:
- Cá nhân từng sinh viên đăng nhập vào hệ thống sinhvien.hutech.edu.vn đổi mật khẩu (tài khoản: MSSV và mật khẩu: MSSV+2 số cuối năm sinh) và đánh giá (Có video hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá cho sinh viên và lớp trưởng).
  • - Trong thời gian 18/12/2017 – 07/01/2018, sinh viên không thực hiện đánh giá rèn luyện sẽ nhận kết quả rèn luyện là 0 điểm, xếp loại Kém.
  • Trường hợp không đăng nhập được tài khoản, sinh viên gửi nội dung gồm MSSV và năm sinh về Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn trước ngày 07/01/2018 để được hỗ trợ.
  • Đối với những tiêu chí có yêu cầu minh chứng, sinh viên cập nhật minh chứng bằng hình ảnh (hình ảnh tham gia hoạt động, bản scan giấy chứng nhận, giấy khen, giấy xác nhận, bằng khen,...). Nếu sinh viên có chấm điểm tiêu chí có minh chứng nhưng SV không cập nhật hình ảnh thì Phần mềm sẽ mặc định là không cho điểm.
  • Mọi thắc mắc, khiếu nại về điểm Đánh giá rèn luyện, sinh viên cần liên hệ ngay về Phòng Công tác Sinh viên, gặp thầy Đỗ Trần Thành để được xem xét, giải quyết kịp thời. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng - (028) 35 120 785.
- Sinh viên không đăng hình ảnh minh chứng cụ thể vào mục minh chứng thì mới công nhân điểm cho tiêu chí đó.
- Sau khi đánh giá xong sinh viên nhớ bấm “Lưu kết quả”.
- Sinh viên không đánh giá sẽ bị chấm điểm 0 và xếp loại Kém trong HK1, năm học 2017 – 2018.
- Điểm ở mục tiêu chí điểm học tập sẽ được tự động cập nhật sau khi có điểm cuối học kỳ.
- Cá nhân sinh viên chỉ có thể đánh giáchỉnh sửa đánh giá trong thời gian quy định. (18/12/2017– 07/01/2018)
2 08/01 – 14/01/2018 Ban cán sự lớp đánh giá
Lưu ý:
- Lớp trưởng đăng nhập bằng tài khoản cá nhân và bấm chọn phần “Đánh giá giá rèn luyện của Lớp...” và tiến hành đánh giá cho từng sinh viên của lớp.
- Trong quá trình đánh giá, Lớp trưởng phải tổ chức Họp ban cán sự lớp để xem xét đánh giá từng thành viên rõ ràng nghiêm túc để tránh các sự cố khiếu nại.
- Lớp trưởng nhớ bấm “Lưu kết quả” cho từng thành viên của lớp.
- Kiểm tra danh sách có chấm thiếu thành viên nào hay không?.
- Sau khi BCS đánh giá xong phải công bố kết quả đánh giá rèn luyện của lớp cho các bạn biết.(Giải quyết thắc mắc về điểm của các bạn tại lớp(nếu có) trước khi in báo cáo nộp về khoa)
- Trường hợp có thành viên không đánh giá cá nhân, Lớp trưởng bổ sung tại phần “Ghi chú” (Nghỉ học, Không đánh giá, Bảo lưu, Chuyển trường, Du học,...)
- Sau khi hoàn tất phần đánh giá, Lớp trưởng bấm vào phần “Thống kê” để kiểm tra số liệuin báo cáo gửi lại Văn phòng Khoa trước ngày 14/01/2018.
- Lớp trưởng chỉ có thể đánh giáchỉnh sửa đánh giá trong thời gian quy định (08/01 – 14/01/2018)
315/01 – 28/01/2018Khoa đánh giá và kiểm tra
405/03 – 11/03/2018 P.CTSV đánh giá và giải quyết các khiếu nại thắc mắc
5    27/3/2018Công bố kết quả
+ Phần “Ban cán sự lớp đánh giáchỉ cấp quyền đăng nhập và đánh giá cho Lớp trưởng. Lớp có thay đổi Lớp trưởng và trường hợp Lớp trưởng không đăng nhập được quyền “Ban cán sự lớp đánh giá” phải liên hệ gấp Văn phòng khoa điều chỉnh.
+ Sinh viên lưu ý và thực hiện nghiêm túc đúng với các mốc thời gian đánh giá rèn luyện của cá nhân sinh viên và lớp trưởng.
+ Sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống (trừ trường hợp nghẽn mạng do số lượng đăng nhập quá đông) .Sinh viên gửi nội dung bao gồm MSSV và năm sinh về Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn trước ngày 07/01/2018 để được hỗ trợ
+ Mọi thắc sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng khoa gặp cán bộ phụ trách Đánh giá rèn luyện để được giải đáp.


BAN CHỦ NHIỆM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
14582924
×