Thông báo về việc tổ chức buổi tọa đạm Sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
     KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  10 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tọa đàm lắng nghe Sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa

    Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của khóa 2016, 2017 và 2018, nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc chăm sóc, hỗ trợ, lắng nghe sinh viên, giải đáp thắc của sinh viên. Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi tọa đàm giữa Sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa. Nay Khoa thông báo đến sinh viên Khoa tham dự buổi tọa đàm với những nội dung sau:
  1. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2016
- Thời gian và địa điểm: Theo lịch cụ thể từng ngành
STT LỚP THỜI GIANNGÀYPHÒNG
1Tất cả sinh viên khóa 2016 Đại học – Ngành Kế toán07g30Thứ 2 22/10/2018A08.20
2Tất cả sinh viên khóa 2016 Đại học – ngành Tài chính – Ngân hàng13g30Thứ 4 24/10/2018A08.20

- Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa, Doanh nghiệp và Tất cả sinh viên khóa 2016 đại học theo từng ngành.
- Nội dung:
+ Định hướng chọn nhóm ngành chuyên sâu;
+ Giao lưu, chia sẻ về ngành nghề với đại diện doanh nghiệp;
+ Lắng nghe – giải đáp thắc mắc của sinh viên;
- Yêu cầu sinh viên:
+ Cán bộ lớp lập danh sách sinh viên tham dự gửi về Văn phòng Khoa trước ngày 19/10/2018 và điểm danh làm cơ sở xét điểm rèn luyện đạo đức HK1_2018-2019.
+ Sinh viên nghiên cứu kỹ nội dung chương trình đào tạo các nhóm môn học chuyên sâu qua trang web: http :// www.hutech.edu.vn -> Phòng Đào tạo – Khảo thí -> Chương trình Đào tạo khóa 2016 đại học.
+ Cán bộ lớp tổng hợp các câu hỏi của lớp để phát biểu trong buổi tọa đàm.
  1. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2017
- Thời gian: 07g30, ngày 23/10/2018
- Đại điểm: phòng B03.09
- Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa, sinh viên là Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi Đoàn, Ban chấp hành chi Hội và mỗi lớp cử 5 thành viên lớp.
- Nội dung:
+ Phát biểu của đại diện từng lớp;
+ Chia sẻ của Ban chủ nhiệm Khoa;
+ Giải đáp thắc mắc của sinh viên;
Yêu cầu sinh viên:
+ Cán bộ lớp lập danh sách sinh viên tham dự gửi về Văn phòng Khoa trước ngày 19/10/2018 và điểm danh làm cơ sở xét điểm rèn luyện đạo đức HK1_2018-2019;
+ Cán bộ lớp tổng hợp ý kiến của lớp để phát biểu và chia sẻ trong buổi tọa đàm.
  1. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2018
- Thời gian, địa điểm: (theo lịch của sinh viên)
NgàyThời gianPhòng
11/10/201817h20B-05.01
12/10/201814h45B-08.01
12/10/201817h20B-09.01
15/10/20189h00B-06.11
15/10/201811h35B-07.01
15/10/201814h45B-07.01
15/10/201817h20B-08.01

- Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa, tất cả sinh viên các lớp.
- Nội dung:
+ Lắng nghe ý kiến sinh viên;
+ Tư vấn, giải đáp thắc mắc của sinh viên;
+ Tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nắm danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
Yêu cầu sinh viên:
+ Cán bộ lớp lập danh sách sinh viên tham dự gửi về Văn phòng Khoa trước ngày 19/10/2018 và điểm danh làm cơ sở xét điểm rèn luyện đạo đức HK1_2018-2019.
+ Cán bộ lớp tổng hợp và lập danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Vì tính chất quan trọng của buổi tọa đàm, đề nghị các lớp thực hiện đúng như thông báo. Khoa điểm danh và đánh giá trong điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên.

 


TRƯỞNG KHOA

     (đã ký)

PGS. TS. Trần Văn Tùng
14582989
×