THÔNG BÁO V/v Đăng ký thời gian sinh hoạt của CLB/Đội/Nhóm văn nghệ

Nhằm hỗ trợ các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ trong toàn trường có không gian sinh hoạt hợp lý và không làm ảnh hưởng đến các khu vực làm việc của các Khoa/Viện, Phòng/Ban; hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của các lớp trong
thời gian học tập tại Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ. Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) thông báo các CLB/Đội/Nhóm trong toàn trường về việc đăng ký lịch
sinh hoạt như sau:

1. Thời gian đăng ký:
- Đối với CLB/Đội/Nhóm thường xuyên tập luyện (CLB có quyết định thành lập) đăng ký 1 tháng/1 lần theo khung giờ và khu vực đăng ký): Đăng ký từ ngày 1-5 mỗi tháng.
- Đối với CLB/Đội/ Nhóm tập luyện đột xuất (Thành lập theo sự kiện của các đơn vị): Đăng ký trước 3 ngày theo lịch tập của đội ứng với sự kiện, hoạt động mà CLB/Đội/ Nhóm tham gia.
2. Cách thức đăng ký:
- CLB/Đội/Nhóm văn nghệ có nguyện vọng sinh hoạt tại các khu vực đăng ký trong trường vui lòng đăng ký lịch sinh hoạt theo biểu mẫu đính kèm cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tầng 15 – Khu B (B15.09) hoặc đăng ký trực tiếp tại P.CTSV gặp thầy Minh Châu (Ô số 3) theo hướng dẫn trên biểu mẫu.
- Từ ngày 20/01/2019 các CLB/Đội/Nhóm không đăng ký lịch sinh hoạt sẽ không được phép sinh hoạt ở các khu vực trong trường để đảm bảo không gian làm việc,
học tập cho các lớp học. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác Sinh viên
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh

Email: vanhoanghethuat@hutech.edu.vn.
ĐT: (028) 35120.785.

Nơi nhận:
- Khoa/Viện;
- BCS các lớp;
- Lưu: P.CTSV, TT.VHNT.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Huỳnh Ngọc Anh
14583143
×