DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG (NĂM HỌC 2017-2018)

DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC LĨNH VỰC XÂY DỰNG
THAM GIA HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2018
(Ngày 20 tháng 7 năm 2018)

Stt Họ và tên tác giả  Tên bài báo 
1 Trương Tân Tiệp
(GVHD: Trần Tuấn Nam)
Mô hình cầu thép lắp ghép thi công nhanh áp dụng cho chiều rộng kênh rạch dưới 10 mét
2 Vũ Minh Hoàng, Âu Dương Quốc, Ngô Thành Phát, Lê Cảnh Linh
(GVHD: Hồ Lê Huy Phúc)
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab
3 Phạm Hữu Nhi; Trần Công Minh; Nguyễn Tấn Phát; Phạm Hoàng Sơn; Tăng Thế Vũ
(GVHD: Nguyễn Ngọc Quảng)
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm

13064