DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG (NĂM HỌC 2017-2018)

DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC LĨNH VỰC XÂY DỰNG
THAM GIA HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2018
(Ngày 20 tháng 7 năm 2018)

Stt Họ và tên tác giả  Tên bài báo 
1 Trương Tân Tiệp
(GVHD: Trần Tuấn Nam)
Mô hình cầu thép lắp ghép thi công nhanh áp dụng cho chiều rộng kênh rạch dưới 10 mét
2 Vũ Minh Hoàng, Âu Dương Quốc, Ngô Thành Phát, Lê Cảnh Linh
(GVHD: Hồ Lê Huy Phúc)
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab
3 Phạm Hữu Nhi; Trần Công Minh; Nguyễn Tấn Phát; Phạm Hoàng Sơn; Tăng Thế Vũ
(GVHD: Nguyễn Ngọc Quảng)
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG (NĂM HỌC 2017-2018) 32
13064
Các tin khác
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2023 Sáng ngày 23/6/2023, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2023. Hội nghị năm nay...
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021 Sáng 03/7 vừa qua, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị...
×