THÔNG BÁO PHÁT SÁCH HỌC KÌ HÈ NĂM HỌC 2018-2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP SINH VIÊN HỌC KÌ HÈ NĂM 2018-2019

Khoa Xây dựng thông báo thời gian nhận sách sinh viên học kỳ hè ( 2018-2019) như sau:
  • Thời gian nhận sách: từ ngày 15/07/2019 đến 11h00 ngày 20/07/2019
  • Địa điểm: Văn phòng khoa A03.32
 
Các bạn sinh viên lưu ý nhận tài liệu học tập đúng thời gian trên và nhận theo đơn vị lớp, nếu sau thời gian trên Khoa sẽ không phát sách và giải quyết bất kì trường hợp nào.


 
   
   
 
     
 
 
 
14576815