SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU THÉP 2 (LỚP TỐI) - 424075 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_11 - NHÓM 01 - THẦY NAM LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075)Thời gian: từ 13h30, Chủ nhật, ngày 06 tháng 09 năm 2020 Địa điểm: phòng A.08-10Lưu ý: Tất cả SV nộp bài từ đầu giờ 13h30, sau đó chờ đến lượt bảo vệ. SV nộp muộn sẽ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_17 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 01 LỚP DOAN_17 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 26/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.07.- Lưu...
THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558,424099 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_51,17D2XDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN NỘP BỔ SUNG BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558, 424099 NHÓM 01, 02 LỚP DOAN_51, 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: TỪ NGÀY 13/08/2020 - 18/08/2020 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KIẾN TRÚC - ARH427 - HK3 - NH 19-20 - NHÓM 01 - THẦY TÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC MÃ MÔN HỌC ARH427 NHÓM 01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY 16/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG A.11.01.- Lưu ý: đây là đợt...
LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558,424099 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_51,17D2XDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558, 424099 NHÓM 01, 02 LỚP DOAN_51, 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 2 NGÀY 03/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13...
THÔNG BÁO SINH VIÊN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427) - NHÓM 01 - LỚP 19HXDA1 - THẦY TRUNG SINH VIÊN HỌC LỚP ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427)LỚP: 19HXDA1NHÓM MÔN HỌC: 01MÃ GIẢNG VIÊN: TN10191271ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN: THẦY NGUYỄN QUỐC TRUNG (0903 406 276) ĐỂ SẮP XẾP LỊCH HỌC CHO LỚP
LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET106 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET106 NHÓM 01 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 26/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.05.-...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY 28/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - HK2 - NH 19-20 - 17LDXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424087 NHÓM 01 LỚP 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 19/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.08....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 20/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.09.07.- Lưu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×