SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH DUYỆT ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - 19-20 - 17LDXDA1, 17HXDB1 - NHÓM 02, 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 02, 03 LỚP 17LDXDA1, 17HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 25/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 18HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 18HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 2 NGÀY 23/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG A.05.10....
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC MÔN "THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG" (CET337) - 18HXDA1 - NHÓM 01 - HỌC KỲ 1B - THẦY TÙNG MÔN KẾT CẤU THÁP - TRỤ (CET337) - NHÓM 01LỚP 18HXDA1 - HK1BNGHỈ HỌC CHỦ NHẬT, NGÀY 15/12/2019
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY 01/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG A.08.11.-...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY 01/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG A.08.11.- Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC MÔN "KẾT CẤU THÁP - TRỤ" (421018) - 17LDXDA1 - NHÓM 01 - HỌC KỲ 1B - THẦY GIANG MÔN KẾT CẤU THÁP - TRỤ (421018) - NHÓM 01LỚP 17LDXDA1 - HK1BNGHỈ HỌC CHỦ NHẬT, NGÀY 01/12/2019
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC MÔN "THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG" (CET337) - 18HXDA1 - NHÓM 01 - HỌC KỲ 1B - THẦY TÙNG MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CET337) - NHÓM 01LỚP 18HXDA1 - HK1BNGHỈ HỌC CHỦ NHẬT, NGÀY 01/12/2019  
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK1 - NH 19-20 - 18HXDA1, 18D2XDA1 - NHÓM 01, 02 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01, 02 LỚP 18HXDA1, 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 30/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN NAM - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424075 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 03/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.04.THỨ 3...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 26/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.06.29.- Lưu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×