THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021
 
Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực tập tốt nghiệp có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ thông tin ban hành thông báo (thay thế cho các thông báo trước) về việc thực hiện kế hoạch nộp báo cáo và đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, ngành CNTT/ATTT thuộc Khoa CNTT và Viện Công nghệ Việt Nhật.

2. Nộp báo cáo và tổ chức đánh giá kết quả thực tập: Chia thành 2 đợt
 • Đợt 1 (hoàn tất tại HK 2B): Dành cho sinh viên hoàn thành kế hoạch thực tập trước ngày 17/07/2021
  • Nộp báo cáo: Từ 12/07/2021 - 16/07/2021
Hình thức nộp báo cáo: Trực tuyến (qua cổng E-Learning và và trực tuyến cho GVHD)
 • Tổ chức chấm:
  • Thời gian: 19/07/2021 - 28/07/2021
  • Hình thức: Trực tuyến (GVHD sẽ thông báo chi tiết)
 • Đợt 2 (hoàn tất tại học kỳ hè): Dành cho sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, không hoàn thành kịp tiến độ đợt 1, xin đăng ký gia hạn.  Sinh viên phải hoàn thành kế hoạch thực tập trước ngày 10/08/2021.
  • Đăng ký xin gia hạn với GVHD (bắt buộc)  trước ngày 15/07/2021.
  • Nộp báo cáo: Từ 09/08/2021 - 13/08/2021
Hình thức nộp báo cáo: Trực tuyến (qua cổng E-Learning và trực tuyến cho GVHD)
 • Tổ chức chấm:
 • Thời gian: 16/08/2021 - 25/08/2021
  • Hình thức: Trực tuyến  (GVHD sẽ thông báo chi tiết)
Lưu ý: Sinh viên cân nhắc khi gia hạn vì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tổng kết điểm và xét tốt nghiệp.

3. Qui định thực hiện xác nhận trực tuyến các mẫu biểu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp và chấm trực tuyến:  
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp (được tập hợp thành 1 file .pdf) thực hiện theo biểu mẫu  quy định tại Website Khoa CNTT, khoảng 20 trang gồm: Trang bìa; Trang cảm ơn; Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập; Phiếu nhật ký thực tập; Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn và nội dung báo cáo (https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep)
 • Báo cáo phải được thông qua GVHD góp ý, phê duyệt trực tuyến trước khi nộp.
 • Do ảnh hưởng của dịch bệnh phải làm việc tại nhà / tại các khu cách ly/ thực hiện giãn cách xã hội/… nên những trường hợp khó khăn không thực hiện được việc ký tên, đóng dấu trên các biểu mẫu, sinh viên trao đổi với GVHD và đơn vị thực tập để thực hiện việc xác nhận, đánh giá trực tuyến như sau:
  • Đại diện đơn vị thực tập gửi email “Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập” theo mẫu quy định đến sinh viên thực tập và GVHD thực tập tại trường.
  • Đối với đơn vị thực tập có nhiều sinh viên thực tập thì  đơn vị thực tập có thể tổng hợp dưới dạng file Excel, Google Sheet (các thông tin theo mẫu biểu quy định) gửi cho đại diện Khoa CNTT và sinh viên thực tập, sau đó sinh viên chuyển tiếp email này cho GVHD.
  • Sinh viên chụp ảnh màn hình mail và đính kèm “Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập” vào báo cáo
  • Các mẫu biểu có có chữ ký của GVHD (Phiếu nhật ký thực tập; Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn ) thì GVHD sẽ xác nhận trực tuyến.
 • Chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến
 • GVHD sẽ thông báo cho sinh viên lịch chấm và link trực tuyến.
 • Kết quả đánh giá gồm các cột điểm: Điểm đơn vị thực tập đánh giá, điểm báo cáo, điểm chuyên cần trong báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần và điểm trả lời vấn đáp.
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ giảng viên hướng dẫn thực tập hoặc văn phòng Khoa CNTT để được hỗ trợ.
 
14592132