THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Học kỳ 2 năm học 2021-2022)
THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp
(Học kỳ 2 năm học 202
1-2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), viện Công nghệ Việt Nhật (VJIT). Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn thực tập:
 • Sinh viên tìm đơn vị thực tập phù hợp ngành/chuyên ngành đã học.
 • Sinh viên theo dõi các thông tin tuyển dụng: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/doanh-nghiep/tuyen-dung
 • Đăng ký ứng tuyển tại ngày hội HUTECH IT OPEN DAY 2022:
 http://itopenday.hutech.edu.vn/ungtuyen
 • Thời gian đăng ký: đến hết ngày 05/04/2022
 • Tham dự phỏng vấn: 07h30, thứ 6, ngày 08/04/2022
Ghi chú: Sinh viên đăng ký ứng tuyển và tham dự phỏng vấn nhiều công ty để có cơ hội trúng tuyển cao nhất
2. Tham gia hội thảo “ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ IT VÀ KỸ NĂNG CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG”
 • Thời gian: 12:30 ngày 26 tháng 03 năm 2022 (thứ 7)
 • Địa điểm: Hội trường E3-05.01
3. Tra cứu thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập tốt nghiệp
Truy cập cổng quản lý thực tập e-learninge-graduate.hutech.edu.vn từ 18/04/2022
 • Để biết thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập
 • Yêu cầu sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ
4. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực tập tốt nghiệp
 • Giấy giới thiệu thực tập (nếu đơn vị thực tập có yêu cầu): Liên hệ Văn phòng Khoa CNTT để hướng dẫn thực hiện.
 • Phiếu báo cáo tiến độ thực tập với Giảng viên theo mẫu: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep
 • Mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/3381-bieu-mau-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep
4. Tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp:
 • Tham dự buổi sinh hoạt lớp do cố vấn học tập, Giảng viên hướng dẫn thực tập tổ chức hoặc gặp trực tiếp giảng viên hướng dẫn trước ngày 27/04/2022.
 • Tìm kiếm, ứng tuyển và ổn định đơn nơi thực tập Báo cáo thông tin đơn vị thực tập chính thức cho giảng viên, cập nhật thông tin lên cổng quản lý thực tập trước ngày 27/04/2022.
 • Thời gian Thực tập: Từ ngày 02/05/2022 – 25/06/2022 (8 tuần)
 • Thời gian thực hiện, hoàn tất nộp báo cáo (hệ thống elearning và tại văn phòng khoa) từ ngày 20/06/2022 - 01/07/2022
  • File báo cáo thực tập tốt nghiệp (tối đa 20 trang) + bản scan nhận xét công ty, phiếu theo dõi thực tập có chữ ký của giảng viên tại hệ thống elearning
  • Phiếu nhận xét công ty + phiếu theo dõi thực tập có nhận xét, chữ ký của công ty và GVHD tại Văn phòng Khoa CNTT (E1-02.07), đồng thời ký tên vào bảng điểm thực tập.
 • Thời gian chấm & công bố kết quả: 04/07/2022 – 08/07/2022
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Văn phòng Khoa CNTT
 – E1.02.07
Điện thoại: (028) 71012388
Facebook.com/ithutech

 
14600837