THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách duyệt của BCN Khoa về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên đạt yêucầu. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:

• Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại hệ thống elearning: e-graduate.hutech.edu.vn
• Liên hệ GVHD để trao đổi và chọn đề tài, thời gian chốt đề tài từ 14-21/02
• Thực hiện đăng ký đề tài online hệ thống elearning của khoa theo biểu mẫu tại: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
• Thời gian thực hiện đồ án đến hết ngày 30/05/2022
• Quá trình thực hiện báo cáo GVHD hàng tuần qua “Phiếu nhật ký thực hiện Đồ án” theo biểu mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau bắt đầu từ ngày 14/02/2022.
• Thời gian nộp quyển báo cáo từ 30/05 – 05/06/2022 (từ 07g30-16g30):
Nộp báo cáo online theo mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Nộp báo cáo đề tài online tại: e-graduate.hutech.edu.vn
Poster đề tài (kích thước cao x ngang:  80 x 100 cm khổ ngang) file mềm .pdf 
• Thời gian chấm đồ án, báo cáo trước hội đồng: Từ 06/06-12/06/2022

2. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình đồ án
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
Văn phòng Khoa CNTT (E1-01.02)
Điện thoại (028) 710 12388

Facebook.com/ithutech

14601352