Thông báo nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường và chọn đề tài dự thi cấp Bộ 2022
Khoa CNTT sẽ triển khai nghiệm thu đề tài NCKH SV NH 2021-2022 vào chiều thứ 6, ngày 20/05/2022
các đề tài SV có cập nhật thay đổi vui lòng cập nhật thay đổi đề tài NCKH SV nếu có theo các nội dung sau:

(1) Về quyển báo cáo đề tài SV NCKH: được lấy theo mẫu Báo cáo tổng kết công trình/đề tài của Bộ (xem file nén đính kèm). 
Nội dung dung báo cáo nên bao gồm những nội dung sau:
  • Giới thiệu đề tài, mục đích/mục tiêu thực hiện đề tài
  • Cơ sở lý thuyết
  • Phương pháp thực hiện
  • Cài đặt/Đánh giá
  • Kết luận/Hướng phát triển
các nhóm SV tự nộp báo cáo NCKH vào Google Form: https://forms.gle/DgojEzqxLkYY6GHT8
Hạn chót nộp báo cáo online: 17:30 PM ngày 16/05/2022 (chiều thứ 2)

(2) Về báo cáo nghiệm thu đề tài: SV chuẩn bị slide và bản demo để bảo vệ trước Hội đồng cấp Khoa.
Dự kiến mỗi nhóm SV trình bày 10p + hỏi đáp 5p.
Thời gian sẽ được thống nhất & cập nhật sớm.
14601498