THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022
Sinh viên đăng ký các lớp dự kiến sẽ mở theo yêu cầu trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, đặc biệt là các lớp ít sinh viên nợ môn. Link đăng ký tại: https://forms.gle/pRx1Ao1hrrfA5BNW8
Thời gian chốt danh sách trước 11:00 30/05/2022

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
Nguyễn Hoàng Tiến - phụ trách giáo vụ (nh.tien@hutech.edu.vn)
(028) 71012388
14601739