GIA HẠN NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 2021 - 2022

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội đồng, báo cáo đồ án tốt nghiệp HK2 21-22, Khoa Công nghệ thông tin thông báo gia hạn thời gian nộp đồ án tốt nghiệp với nội dung trước 11:00 ngày 11 tháng 06 năm 2022 (thứ 7) như sau:

Nộp về văn phòng khoa Công nghệ thông tin - E1-02.07 [Sáng (08:00 - 11:30), Chiều (13:40 - 16:00)]:

  • 03 (ba) quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp

  • 01 (một) Phiếu theo dõi tiến độ đồ án có đủ chữ ký của GVHD

​Nộp lên hệ thống elearning e-graduate.hutech.edu.vn của khoa:

  • 01 (một) file pdf Poster đề tài kích thước 80 x 100cm (cao x ngang) theo khổ ngang

  • 01 file pdf quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp

Thời gian tổ chức hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp (dự kiến): 07:30 - 26/06/2022 (chủ nhật)
Văn phòng khoa sẽ thông báo nếu có thay đổi.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 7101 2388
facebook.com/ithutech

 

14602056