THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 21-22
Hiện tại phòng Đào tạo đã mở lớp trong đợt hè theo yêu cầu và học theo hình thức đồ án gồm:
  1. Bảo mật thông tin - CMP174
  2. Thực hành bảo mật thông tin - CMP382
  3. Hệ thống thương mại điện tử - CMP242
  4. Truyền số liệu - CMP234
Sinh viên đăng ký bổ sung trước 20/6/2022 trên website của phòng Đào tạo

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 7101 2388
facebook.com/ithutech

 
14602339