ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Sinh viên đăng ký bổ sung học phần hoặc chuyển nhóm bổ sung (nếu còn sĩ số) HK1 năm học 2022 - 2023 tại trang nopdon.daotao.hutech.edu.vn từ 15/07 - 25/07/2022.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 71012388
Phòng E1-02.07 - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH - khu công nghệ cao TP.HCM, Tp. Thủ Đức

 
14602789