[THÔNG BÁO] KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CHUYÊN NGÀNH ​ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÓA 2019

THÔNG BÁO
KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CHUYÊN NGÀNH
ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÓA 2019
Sinh viên đã đăng ký chuyên ngành truy cập vào hệ thống E-learning HUTECH http://e-graduate.hutech.edu.vn/ để xem hướng dẫn và kiểm tra thông tin.
Các chuyên ngành gồm:
  1. Công nghệ phần mềm
  2. Hệ thống thông tin
  3. Mạng máy tính và truyền thông
  4. An toàn thông tin
 
  • Trường hợp sinh viên chưa đăng ký hoặc thay đổi chuyên ngành đã đăng ký, sinh viên cập nhật thông tin trên hệ thống E-learning.
Lưu ý: Sau khi đã quyết định và cập nhật chuyên ngành, sinh viên sẽ không được thay đổi chuyên ngành vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ kỹ trước khi chốt đăng ký.
 
Thời gian kiểm tra và cập nhật đến hết ngày 22/10/2022
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin (E1-02.07) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388,
14606750