THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TỰ CHỌN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT VÀ ATTT KHÓA 2019

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TỰ CHỌN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT VÀ ATTT KHÓA 2019
Sinh viên ngành ATTT và ngành CNTT truy cập vào hệ thống E-learning HUTECH http://e-graduate.hutech.edu.vn/ để đăng ký học 4 môn tự chọn theo chuyên ngành đã đăng ký hoặc làm đồ án tốt nghiệp.
Sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp phải đủ điều kiện: điểm học tập hệ 4 trên 3.2, không vướng môn tiên quyết.
Sinh viên xem 4 môn học tự chọn theo Chương trình đào tạo: Lưu ý: Sau khi đã đăng ký sinh viên sẽ không được thay đổi nhóm tự chọn vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ kỹ trước khi chốt đăng ký.
 
Thời gian đăng ký đến 12g00 07/11/2022
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin (E1-02.07) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388,
14607079