THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019

THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2022 – 2023, căn cứ vào danh sách duyệt của BCN Khoa về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên đạt yêu cầu. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên thực hiện kế hoạch như sau:
 1. Thời gian thực hiện:
 • Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại hệ thống elearning: http://e-graduate.hutech.edu.vn/
 • Liên hệ GVHD để trao đổi và chọn đề tài. Sinh viên nộp đề cương + phiếu đăng ký đề tài: Đến hết ngày 10/02/2023 (nộp bản cứng và bản mềm scan có chữ ký của GVHD).
 • Thời gian bảo vệ đề cương: Từ ngày 11/02/2023 đến ngày 14/02/2023.
 • Hiệu chỉnh và nộp lại đề cương: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 21/02/2023 (nộp bản cứng và bản mềm scan có chữ ký của GVHD).
 • Thời gian thực hiện đồ án: Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 24/05/2023.
Sinh viên thực hiện báo cáo với GVHD hàng tuần qua “Phiếu theo dõi tiến độ” theo biểu mẫu và trên hệ thống elearning: http://e-graduate.hutech.edu.vn/
 • Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên sẽ báo cáo giữa kỳ: Từ ngày 05/04/2023 đến ngày 11/04/2023.
 • Thời gian nộp đồ án: Từ ngày 26/05/2023 đến ngày 31/05/2023 ( Sáng 7g30 – 11g30; Chiều 13g30 – 16g30)
 • Thời gian phản biện: Từ ngày 02/06/2023 đến ngày 10/06/2023.
 • Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày 18/06/2023
 
 1. Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện đồ án
 Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14601685-bieu-mau-do-an-tot-nghiep
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin (E1-02.07) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388.
14608216