[THÔNG BÁO] V/vTRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023)

THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp
(Học kỳ 2 năm học 2022-2023)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022-2023, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT). Khoa CNTT thông báo đến các Sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn thực tập:
 • Truy cập cổng quản lý thực tập e-learning: e-graduate.hutech.edu.vn từ 13/03/2023, để biết thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập. Sinh viên thực hiện cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác.
 • Sinh viên tìm đơn vị thực tập phù hợp ngành/chuyên ngành đã học. Thường xuyên theo dõi các thông tin tuyển dụng thực tập/ làm việc tại Website Khoa CNTT:  https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/doanh-nghiep/tuyen-dung
 • Đăng ký ứng tuyển tại Website ngày hội TUYỂN DỤNG & TRIỂN LÃM CNTT - HUTECH IT OPEN DAY 2023: http://itopenday.hutech.edu.vn/ungtuyen
 • Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn thực tập trước ngày 16/03/2023 để nộp CV nhờ thầy, cô góp ý, điều chỉnh trước khi nộp CV ứng tuyển.
 • Thời gian đăng ký ứng tuyển: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 21/03/2023
 • Tham dự phỏng vấn: 07h30, thứ 6, ngày 24/03/2023, tại Ngày hội “HUTECH IT OPEN DAY 2023”
Ghi chú: Sinh viên đăng ký ứng tuyển và tham dự phỏng vấn nhiều công ty để có cơ hội trúng tuyển cao nhất, ngoài các công ty có tham gia trong ngày hội, Sinh viên có thể tìm các công ty khác phù hợp vị trí thực tập (Sinh viên phải báo cáo Giảng viên hướng dẫn để kiểm tra, xác nhận công ty & vị trí phù hợp)
2. Tham gia hội thảo Triển khai Kế hoạch thực tập “Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng 
 • Thời gian:  Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 21/03/2023
 • Địa điểm:  E1-02.12  (hoặc Hội trường E3-05.01)
Sẽ tổ chức theo từng nhóm lớp, chi tiết sẽ thông báo trên Fanpage Khoa CNTT và Group Zalo các lớp Chuyên ngành. Vì tính chất quan trọng Sinh viên sắp xếp tham dự đầy đủ ít nhất 1 buổi.
Sinh viên nghiêm túc tham dự các buổi sinh hoạt lớp khác do Giảng viên cố vấn học tập/ Giảng viên hướng dẫn thực tập tổ chức.
4. Tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp:
 • Ổn định nơi thực tập: Trước ngày 10/04/2023.
Sinh viên tìm kiếm, ứng tuyển và ổn định nơi thực tập sớm nhất có thể và báo cáo thông tin đơn vị thực tập cho GVHD và cập nhật thông tin lên cổng quản lý thực tập
 • Thời gian Thực tập: Từ ngày 10/04/2023 – 03/06/2023 (8 tuần, Có thể bắt đầu sớm hơn nhưng không kết thúc trễ hơn)
 • Thời gian hoàn tất, nộp báo cáo trên hệ thống elearning và cho Giảng viên hướng dẫn từ ngày 05/06/2023 - 16/06/2023
 • GVHD chấm & công bố kết quả thực tập: 17/06/2023 – 23/06/2023
4. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực tập tốt nghiệp
 • Giấy giới thiệu thực tập (nếu đơn vị thực tập có yêu cầu): Liên hệ Văn phòng Khoa CNTT để hướng dẫn thực hiện.
 • Các biểu mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: 
 • Phiếu nhận xét công ty (theo mẫu trong link trên): Có nhận xét, đánh giá theo thang điểm 10 (bằng số và bằng chữ), có chữ ký và dấu tròn của công ty.
 • Phiếu theo dõi thực tập (theo mẫu trong link trên): Có nhận xét ký tên của GVHD
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp (theo mẫu trong link trên): Khoảng 15 - 20 trang
 • Sinh viên phải liên hệ GVHD ký tên vào bảng điểm thực tập khi nộp báo cáo thực tập.
 • Báo cáo nộp lên cổng quản lý thực tập bao gồm:
  • File Báo cáo thực tập tốt nghiệp (.pdf)
  • Bản scan Phiếu nhận xét công ty
  • Bản scan Phiếu theo dõi thực tập có chữ ký của giảng viên và các bộ hướng dẫn tại đơn vị.
 • Báo cáo nộp cho GVHD bao gồm:
  • Trang bìa báo cáo thực tập
  • Bản gốc Phiếu nhận xét công ty
  • Bản gốc phiếu theo dõi thực tập
Vì tính chất quan trọng đề nghị Sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Ban cán sự các lớp thông báo đến Sinh viên các lớp thông báo này.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa CNTT – E1.02.09
Điện thoại: (028) 71012388
Facebook.com/ithutech
14608989