[THÔNG BÁO] vv CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2B NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO
CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2B NĂM HỌC 2022 - 2023
Học kỳ 2B năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án. Sinh viên theo học các môn trong học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên trước ngày 17/04/2023 để thực hiện đồ án theo hướng dẫn, sau thời gian trên sinh viên không liên hệ xem như tự ý bỏ học.
Danh sách môn học:

1. CMP1018 - An toàn máy chủ Windows – ThS. Dương Minh Chiến – Email: dm.chien@hutech.edu.vn
2. CMP211 - Đồ họa máy tính – ThS. Nguyễn Huy Cường – Email: nh.cuong@hutech.edu.vn
3. COS211 - Lý thuyết đồ thị - TS. Bùi Danh Hường – Email: bd.huong@hutech.edu.vn
4. CMP242 - Hệ thống thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Đình Ánh – Email: nd.anh@hutech.edu.vn
5. JCMP242 - Hệ thống thương mại điện tử - ThS. Lê Hoàng Việt Tuấn – Email: lehvtuan@gmail.com
6. COS209 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Cao Tùng Anh - Email: ct.anh@hutech.edu.vn
7. JCMP210 - Công cụ và môi trường phát triển phần mềm - TS.Lê Thị Ngọc Thơ - Email: ltn.tho@hutech.edu.vn


Sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy trước ngày 17/04/2023 để được phổ biến thông tin học tập.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (E1-02.09) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388.
14609500
×