THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội đồng, báo cáo đồ án tốt nghiệp HK2 22-23, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thời gian và yêu cầu nộp đồ án tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian nộp về Văn phòng khoa Công nghệ thông tin (E1-02.09) từ ngày 29/05/2023 đến ngày 31/05/2023 [Sáng (07:30 - 11:30), Chiều (13:30 - 16:30)].
  • Yêu cầu nộp bản cứng tại Văn phòng Khoa:
  • 01 file pdf quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp.
 
  • Thời gian tổ chức hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp (dự kiến): 07:30 - 18/06/2023 (Chủ nhật)
Văn phòng Khoa sẽ thông báo nếu có thay đổi.
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa CNTT – E1.02.09
Điện thoại: (028) 71012388
Facebook.com/ithutech
14610574
×