THÔNG BÁO MỚI
Tuyển dụng Intern và Fresher tại Bosch Engineering Vietnam Sự kiện tuyển dụng đặc biệt “One Day Offer” dành riêng cho các vị trí Intern và Fresher tại Bosch Engineering Vietnam sẽ chính thức quay trở lại....
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHUYÊN NGÀNH SANG HTTT, ATTT Do số lượng sinh viên của chuyên ngành Hệ thống thông tin (HTTT) và An toàn thông tin (ATTT) đăng ký chưa nhiều nên Nhà trường cho phép sinh viên thay đổi nguyện vọng từ chuyên ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) sang 2...
Tuyển Dụng Developer C#/NET Công ty Tân Đức IT School tuyển dụng
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO  V/v đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2019-2020   Trong những năm gần đây, phong trào...
CMC TSSG - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IT HELPDESK và FRESH SELLERS CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IT HELPDESK và FRESH SELLERS miễn phí của CMC
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành- GV Nguyễn Mạnh Hùng Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành 2019
Họp mặt sinh viên có kết quả học tập chưa tốt trong HK2 năm học 2018 - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2019...
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành - GV Nguyễn Hoàng Tiến Họp mặt sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành do GV Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn: Thời gian: 09g00 ngày 18 tháng 09 năm 2019 Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT cơ sở E (E1.01.07) Nội dung: Trao đổi các vấn đề về đề tài...
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS, ĐACN dành cho sinh viên Khoa CNTT, có đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2019...