THÔNG BÁO MỚI
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công tyVIETJAPPAN thông báo tuyển dụng   Tuyển dụng sinh viên tham gia khóa học lập trình thực chiến miễn phí Khi tham gia khóa học này các bạn được gì:  Được training các ngôn ngữ: PHP, C#, JS, ReactJS, Odoo Số lượng 50...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty KMS Technology tuyển dụng FRESHER .NET SOFTWARE ENGINEER Responsibilities Your key responsibilities: Participate in all software development activities following Scrum process Design solutions and approach for software features or...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty IVC thông báo tuyển dụng IVC FRESHER TRAINING PROGRAM(IFTP) Program Overview: 2 weeks with comprehensive training courses from IVC experts( technical soft-skills) 6 weeks with 100% live project work Application...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty HCL thông báo tuyển dụng THỰC TẬP SINH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNW Mô tả: First Career là chương trình tuyển chọn Thực tập sinh/ Fresher đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ, được tổ...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty SHAREWORK thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT (Java, .NET, Embedded, React Native, PHP, Android, iOS, ReactJS, Tester) Mô tả công việc Được đào tạo và tham gia vào các dự án thực tế của công ty Yêu cầu/ Điều kiện...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty Vitalify Asia thông báo tuyển dụng JUNIOR WEB DEVELOPER Job Joining a real DevOps project as junior engineer with senior members’ support. Learning latest trend technologies, framework, tools, methods, and architectures....
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty Thế Giới Di Động thông báo tuyển dụng MWG IT FRESHER 2022 Mô tả: Các kỹ năng được học từ chương trình, tùy chọn theo thế mạnh và năng lực:   Về Nghiệp Vụ:  Business Analyst (ERP/Web-App), QA/QC/Tester, Technical Analyst ...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty BEEHEXA thông báo tuyển dụng Frontend/Backend/Full-stack Developer Professional skills Written and verbal communication in English Understanding of basic programming including OOP, Functional Programming Good...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty GETJOB & TECHSEED thông báo tuyển dụng Thư ký – Trợ lý Mô tả: Phối hợp xây dựng và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của Tổng giám đốc. Thực hiện các nhắc nhở quan trọng với Tổng giám đốc Thực hiện công tác thư ký trong các cuộc họp...
[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2022] Công ty Lạc Việt thông báo tuyển dụng Content Marketing Mô tả công việc Sáng tạo nội dung trên các kênh Digital của công ty (website, site 2.0, social,…) Phối hợp thực hiện sáng tạo nội dung cho các chiến dịch SEO, quảng cáo, PR truyền...