3 BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG TÌM VIỆC LÀM / THỰC TẬP TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN DAY 2018
3C Đ THÀNH CÔNG TRONG
TÌM VIC LÀM / THC TP TI NGÀY HI HUTECH IT OPEN DAY 2018
Bước 1: Xem Thông tin tuyển dụng Thực tập/ Việc làm của 16 Doanh nghiệp và đăng ký ứng tuyển Bước 2: Chuẩn bị chinh phục nhà tuyển dụng
 • Tham dự hội thảo: “Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng” cùng 02 diễn giả uy tín
  • Thế nào là CV chuẩn và kỹ năng trình bày CV
  • Kỹ năng trả lời phỏng vấn và chinh phục nhà tuyển dụng
  • Thời gian: 17h45-20h00
  • Địa điểm: Hội trường A08.20 - HUTECH
Bước 3: Tham gia ngày hội và phỏng vấn tuyển dụng
 • 07h30, thứ 7, ngày 17/03/2018
 • Địa điểm: Sân trường HUTECH với 16 Doanh nghiệp tuyển dụng
Thông tin liên hệ:
14569166