TB về việc tổ chức Ngày hội việc làm doanh nghiệp Nhật Bạn 2015

Thời gian diễn ra hội thảo: từ 8g00 -> 16g00 (ngày 02/10/2015) -
Địa điểm: Sảnh trường -
Đối tượng: Tất cả sinh viên Hutech

14554525
×