TB về chương trình gian lưu Doanh nghiệp- Chủ đề: 'Hành trang hội nhập"

Sinh viên đăng ký tại Văn phòng Khoa Xây dựng hoặc tại TT. Hợp tác Doanh nghiệp và Việc làm SV
Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2016

14556568
×