TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (CC1)

[Thông tin tuyển dụng thực tập kỹ sư xây dựng]

Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) 
- Địa điểm: công trường Xây Dựng tại khu vực Thủ Đức, gần Trường ĐH HUTECH - khu E
- Tuyển dụng: 4 đến 5 SV thực tập
- Sinh viên đăng ký thực tập liên hệ văn phòng khoa XD đăng ký sớm nhất để được ứng tuyển.

14602611
×