TUYỂN DỤNG - CÔNG TY MITEK

- Công ty MiTek đang cần tuyển dụng 
* 15 Kỹ sư thiết kế kết cấu
* 10 Kỹ sư dự toán
* 10 Họa viên 3D
* Tốt nghiệp từ tất cả các khối ngành kỹ thuật, 
* Ngày đi làm gần nhất là vào tháng 11/2022
- Hồ sơ ứng tuyển gửi về: truc.le@mii.com

 

14606814
×