TUYỂN DỤNG - CÔNG TY MITEK

 

- Công ty MiTek đang cần tuyển dụng 
* Số lượng 70 bạn sinh viên mới hoặc sắp ra trường,
* Tốt nghiệp từ tất cả các khối ngành kỹ thuật, 
* Đối tượng: ưu tiên nữ
* Ngày đi làm gần nhất là vào ngày 21/06/2021 và đợt đi làm kế tiếp là vào ngày 05/07/2021.

 

- Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên doanh nghiệp đang cho toàn bộ ứng viên tham dự phỏng vấn trực tuyến, các bạn chỉ cần có máy tính và internet là có thể tham dự phỏng vấn tại nhà dễ dàng và an toàn.


TUYỂN DỤNG - CÔNG TY MITEK 17

Hiện tại, bên em đang cần tuyển dụng 70 bạn sinh viên mới hoặc sắp ra trường, tốt nghiệp từ tất cả các khối ngành kỹ thuật, ưu tiên nữ ạ. Ngày đi làm gần nhất là vào ngày 21/06/2021 và đợt đi làm kế tiếp là vào ngày 05/07/2021.

 

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên bên em đang cho toàn bộ ứng viên tham dự phỏng vấn trực tuyến, các bạn chỉ cần có máy tính và internet là có thể tham dự phỏng vấn tại nhà dễ dàng và an toàn.

14591856
×