SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET106) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH THÔNG BÁO NGHỈ HỌCMÔN HỌC: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET106)NHÓM MÔN HỌC: 01LỚP: 18HXDB1NGHỈ HỌC CA 5 THỨ SÁU (05/06/2020)PHÒNG: B-09.05GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ THÙY LINHSINH VIÊN ĐI HỌC...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 04/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.06.11....
LỊCH BẢO VỆ BỔ SUNG ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 18HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ BỔ SUNG ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 18HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 03/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 19/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.05.09.- Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031) - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌCMÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031)NHÓM MÔN HỌC: 01LỚP: 17D2XDB1NGHỈ HỌC CA 5 THỨ NĂM (14/05/2020)PHÒNG: B-08.02GIẢNG VIÊN: LƯƠNG TOÀN HIỆPSINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 12/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.05.10.THỨ 5 NGÀY...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP AUTOCAD (CAP201) - 19HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG THÔNG BÁO NGHỈ HỌCMÔN HỌC: AUTOCAD (CAP201)NHÓM MÔN HỌC: 01NGHỈ HỌC CA 5 THỨ BA (05/05/2020)PHÒNG: B-09.07GIẢNG VIÊN: PHẠM BÁ TÙNGSINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG: THỨ SÁU ( 08/05/2020)
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ BẢY NGÀY 04/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG A.04.28.-...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ BẢY NGÀY 28/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A.06.15.-...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×