KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mạng Máy Tính & An toàn Thông tin HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mạng Máy Tính & An toàn Thông tin HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
STTChương trìnhThời gian triển khaiĐịa điểm
1Hội thảo: Giới thiệu tưởng lửa thế hệ tiếp theo (Next Generation Firewall) 09/2019Cơ sở B
2Cuộc thi: An toàn thông tin cấp CLB10/2019Cơ sở B
3Chuyên đề: Điều tra dấu vết số và mã hóa dữ liệu10/2019Cơ sở B
4Chuyên đề: Dịch ngược mã nguồn và tấn công tràn bộ đệm 11/2019Cơ sở B
5Hội thảo: Tưởng lửa Firewall Palo Alto12/2019Cơ sở B
6Chuyên đề IoT Security 2/2020Cơ sở B
7Cuộc Thi: Khám phá ô chữ An toàn thông tin 3/2020Online
8Chuyên đề: CCNA Cyber Operation 4/2020Cơ sở B
9Hội thảo: Firewall Fortinet 5/2020Cơ sở B
14577609