KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB HUTECH YOUTH DEV NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB HUTECH YOUTH DEV NĂM HỌC 2019 - 2020
 
STT Chương trình Thời gian triển khai Địa điểm
1 It Office Tour 1 9/2019 Cty TMA Solutions
2 IT Office Tour 2 9/2019 Cty Global Cybersoft
3 IT Office Tour 3 10/2019 Cty FSoft HCM
4 Hội thảo: Kỹ năng làm việc trong ngành CNTT – Kinh nghiệm người trong nghề 10/2019 Cơ sở E
5 IT Office Tour 4 10/2019 Cty TMA Solutions
6 Hội thảo: Microsoft Student Partners (MSP) giới thiệu công nghệ của Microsoft. 10/2019 Cơ sở E
7 Hội thảo: Giới thiệu công nghệ của Microsoft. 10/2019 Cơ sở E
8 Đưa SV tham gia sự kiện Google DevFest và Mobile Hackathon. 10/2019 Asiana plaza
9 IT Office Tour 5 10/2019 CSC Viet Nam
10 FSoft Open Doors Day 2019 11/2019 Cty FSoft HCM
11 Hội thảo: Kỹ năng làm việc trong ngành CNTT – Kinh nghiệm người trong nghề 11/2019 Cơ sở E
12 IT Office Tour 6 11/2019 TMA Solutions
13 IT Office Tour 7 12/2020 CMC SI HCM
14 Hội thảo: Phương pháp học tiếng Anh chuyên ngành CNTT 12/2020 Cơ sở E
15 Họp mặt tất niên CLB 1/2020 Cơ sở E
16 Khóa học Tối ưu hóa Website - SEO 1/2020 Cơ sở E
17 Hội thảo: Phương pháp học tập & Bí quyết thành công trong ngành CNTT 2/2020 Cơ sở E
18 Hội thảo-Khóa học: Kiểm thử phần mềm 2/2020 Cơ sở E
19 IT Office Tour 8 3/2020 FPT SI HCM
20 Hội thảo: Thiết kế giao diện-trải nghiệm người dùng Web & Mobile (UI/UX Design Web & Mobile) 3/2020 Cơ sở E
21 Hội thảo: Công nghệ phát triển ứng dụng Game đa nền tảng Unity 3D 3/2020 Cơ sở E
22 IT Office Tour 9 4/2020 FPT SI HCM
23 Hội thảo: Công nghệ phát triển ứng dụng IoT 4/2020 Cơ sở E
24 Hội thảo: Điện toán đám máy - Cloud (Firebase/Azure/AWS….) 4/2020 Cơ sở E
25 Hội thảo: Hệ Quản trị CSDL không quan hệ - NoSQL (MongoDB/ Postgre/…) 5/2020 Cơ sở E
26 Công cụ kiểm soát dự án phần mềm (Redmine/ Jira/ Trello/ Slack/… 5/2020 Cơ sở E
27 Công cụ Quản lý phiên bản phần mềm (Git/Svn/Tfs/….) 5/2020 Cơ sở E
28 Công nhệ phát triển ứng dụng SmatPhone (Xamarin/React Native/Ionic) 6/2020 Cơ sở E
29 FontEnd Website (React JS/Angular/ … ) 6/2020 Cơ sở E
30 BackEnd Website (Node JS/..) 6/2020 Cơ sở E
31 Công nghệ phát triển App Mobile 7/2020 Cơ sở E
32 Qui trình phát triển phần mềm-Scrum 7/2020 Cơ sở E
33 Công nghệ phát triển Website 7/2020 Cơ sở E
34 Dev Oops- Lập trình viên hệ thống (Docker, Vagran) 8/2020 Cơ sở E
35 Ngôn ngữ lập trình (Python/Ruby/…) 8/2020 Cơ sở E
14577611