KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mã nguồn mở - IoT HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mã nguồn mở - IoT HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
STTChương trìnhThời gian triển khaiĐịa điểm
1Giới thiêu cuộc thi OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 209 nhóm thi Mã nguồn mở11/2019Cơ sở A
2Chuyên đề: NodeRed11/2019Cơ sở A
3Chuyên đề: Xây dựng ứng dụng IoT với NodeRed11/2019Cơ sở A
4Chuyên đề: M.E.O Project và sự liên quan với NodeRed11/2019Cơ sở A
5Đăng ký thành viên chính thức tham dự thi11/2019Cơ sở A
6Dự thi cuộc thi Olympic tin hoc sinh viên Việt Nam khối thi mã nguồn mở năm 201912/2019Cơ sở A
7Chuyên đề lập trình trên ESP826612/2019Cơ sở A
8Lập trình với Ardunio 12/2019Cơ sở A
9Hội thảo: Lập trình IoT và các thư viện hỗ trợ 01/2020Cơ sở A
10Chuyên đề: Lập trình Python01/2020Cơ sở A
11Chuyên đề: Lập trình Python01/2020Cơ sở A
12Chuyên đề: Lập trình Python01/2020Cơ sở A
13Chuyên đề: Lập trình Python02/2020Cơ sở A
14Chuyên đề: Lập trình Javascript02/2020Cơ sở A
15Chuyên đề: Lập trình Javascript02/2020Cơ sở A
16Chuyên đề: Lập trình Javascript02/2020Cơ sở A
17Hội thảo: định hướng phát triển ứng dụng IoT với bo mạch Esp826603/2020Cơ sở A
18Chuyên đề: Công cụ quản lý phiên bản Git03/2020Cơ sở A
19Chuyên đề: Công cụ quản lý phiên bản Git03/2020Cơ sở A
20Chuyên đề: Docker03/2020Cơ sở A
21Sự kiện Ứng Dụng IoT04/2020Cơ sở A
22Cuộc thi Ứng Dụng IoT04/2020Cơ sở A
23Chuyên đề: Giới thiệu các ứng dụng được phát triển trên Ardunio IDE và Esp826604/2020Cơ sở A
24Lập trình với Ardunio06/2020Cơ sở A
25Lập trình với Ardunio06/2020Cơ sở A
26Lập trình với Ardunio06/2020Cơ sở A
27Lập trình nâng cao với Ardunio08/2020Cơ sở A
28Lập trình nâng cao với Ardunio08/2020Cơ sở A
29Lập trình nâng cao với Ardunio08/2020Cơ sở A
30Chuyên đề: Lập trình IoT09/2020Cơ sở A
31Chuyên đề: Lập trình IoT09/2020Cơ sở A
32Chuyên đề: Lập trình IoT09/2020Cơ sở A
33Chuyên đề: BLOCKCHAIN09/2020Cơ sở A
34Chuyên đề: BLOCKCHAIN09/2020Cơ sở A
35Chuyên đề: BLOCKCHAIN09/2020Cơ sở A

 
14577608