Chương trình Fresher dành cho SV năm 4 khoa CNTT tại Harvey Nash Trong năm 2016, Harvey Nash xây dựng chương trình FRESHER dành riêng cho các bạn sinh viên CNTT năm cuối. Chương trình bao gồm các khóa học về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm và sau ba tháng...
T/B: Khóa đào tạo miễn phí về Mobile, Java, .Net, Testing và Ngày hội Nghề nghiệp công ty TMA Thông báo dành cho tất cả sinh viên khoa Công nghệ Thông tin Nội dung cần biết: xem các file đính kèm.   Khoa CNTT
T/B: Khóa đào tạo miễn phí về SAP (ERP), Kỹ thuật 3D và Ngày hội Nghề nghiệp iDay Thông báo dành cho tất cả các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin. Nội dung chi tiết: xem các file đính kèm.   Khoa CNTT  
Doanh nghiệp - Công ty hỗ trợ đào tạo Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Viettel TMA Solotions POPS MEDIA IIG Việt Nam là một trong năm thành viên của Tập đoàn đầu tư quốc tế (IIG).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC