T/B: Khóa đào tạo miễn phí về SAP (ERP), Kỹ thuật 3D và Ngày hội Nghề nghiệp iDay

Thông báo dành cho tất cả các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin.

Nội dung chi tiết: xem các file đính kèm.

 

Khoa CNTT

 

0