Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 10/03/2018
Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 10/03/2018
Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều thứ bảy 10/03/2018 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt nghiệp vào tháng 11,12 năm 2017 và tháng 01 năm 2018) sinh viên xem chi tiết truy cập vào đường link dưới:
- Thời gian Nhà trường tổ chức phát bằng:  chiều thứ bảy  10/03/2018  lúc 13h 30 Trưa  12h45  SV tập trung tại hội trường A-08.20 số 475A Điện Biên Phủ để điểm danh, ổn định chỗ ngồi.
- SV bắt đầu lên đăng ký dự lễ TN, nhận thư mời và lễ phục tại Văn phòng khoa từ  ngày thứ tư 07/03/2018.
- Sáng thứ sáu ngày 09/03/2018, Khoa sẽ nộp danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp  về Ban tổ chức. Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp đăng ký trể hạn và đăng ký dùm. Để buổi lễ được chuẩn bị chu đáo và trang trọng, Nhà trường thông báo đến sinh viên như sau: Sinh viên đăng ký dự lễ TN sẽ nhận lễ phục TN, bìa bằng và một tấm hình dạng file điện tử sau khi sinh viên hoàn tất thủ tục trả lễ phục.
  • Thời gian đăng ký tham dự lễ TN: 02  ngày trước khi tổ chức lễ
  • Qui trình đăng ký:
  1. Sinh viên liên hệ phòng Tài chính nộp lệ phí thuê lễ phục 250.000đ
  2. Sau đó cầm biên lại liên hệ VPK để nhận lễ phục.
       VPK
14568934