THÔNG BÁO MỚI
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspxđối với sinh viên  đã đủ điều kiện...
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 07/09/2019Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều thứ bảy 07/09/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
TB VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ HK2 2018-2019 SINH VIÊN XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM
NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG TUYỂN QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2019 Đã trải qua 3 mùa, chương trình OCB TALENTED BANKERS trong năm 2019 của Ngân hàng Phương Đông chính thức được triển khai, nhằm tuyển chọn những bạn sinh viên trẻ tham gia vào chương trình Quản trị viên tập sự phục vụ...
Lịch bảo vệ học phần thiết kế dự án 3 khóa 2015 VJIT Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.  Ghi chú : Sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ PD3  trước 30 phút để chuẩn bị
TB V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên đăng ký...
TB Vv tuyển chọn dự án khởi nghiệp sinh viên 2019-2020 Sinh viên xem thông báo chi tiết file đính kèm
TB Vv tham gia Ngày hội doanh nghiệp tuyển dụng 12-07-2019 Sinh viên xem chi tiết thông báo file đính kèm
Danh sách giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập HK hè 2018-2019 sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link này : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC