TB V/v Phát tài liệu KỸ NĂNG MỀM HK I _ NH: 2016 – 2017
THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu KỸ NĂNG MỀM HK I _  NH: 2016 – 2017
 
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu KỸ NĂNG MỀM ( Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian ) cho sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên đăng ký học môn Kỹ năng mềm học kì 1 năm học 2016 - 2017  kế hoạch nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
  • Thời gian nhận sách: Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 30/09/2016.
  • Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán – tài chính – ngân hàng
 
* SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu KỸ NĂNG MỀM ( mang theo Thẻ sinh viên – CMND )
 
14582816