KẾ HOẠCH & HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 2019-2020
Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2019-2020 các lớp. VPK thông báo buổi hướng dẫn qui trình làm báo thực tập TN cho sinh viên khoa KT:
Thời gian buổi hướng dẫn: vào lúc 18h00 thứ năm ngày 19/09/2020
Địa điểm :
- Ngành Kế toán : P.A-05.01
- Ngành TC-NH  : P.A-05.14
Sinh viên xem chi tiết file Kế hoạch TTTN & Hướng dẫn viết BCTTTN đính kèm.
 
14583103