TRA CỨU PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK3 2020-2021
Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn tra cứu:
- Bước 1: Chon năm học 2020-2021
- Bước 2: nhập mã số sinh viên
- Bước 3: click vào ô xác nhận "Tôi không phải người máy"
- Bước 4: xem kết quả

Lưu ý: Sinh viên xem thông báo  trước để biết kế hoạch viết báo cái thực tập, liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn nếu có thắc mặc trong suốt quá trình viết báo cáo
14592389