THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP ONLINE CÁC CC ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ-TIN HỌC ĐỐI VỚI SV CĐ- ĐH CHÍNH QUY
MỜI CÁC BẠN XEM CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ KỊP THỜI GIAN QUY ĐỊNH NHÉ
14601841